ساخت بزرگ‌ترین و هوشمندترین برج جهان در دوبی

ساخت بزرگ‌ترین و هوشمندترین برج جهان در دوبی
ایسنا نوشت:اداره برق شیخ‌نشین دوبی اعلام کرد که بزرگترین و هوشمندترین برج جهان را احداث می کند.

ساخت بزرگ‌ترین و هوشمندترین برج جهان در دوبی

ایسنا نوشت:اداره برق شیخ‌نشین دوبی اعلام کرد که بزرگترین و هوشمندترین برج جهان را احداث می کند.
ساخت بزرگ‌ترین و هوشمندترین برج جهان در دوبی