ساخت نمونه ۳ بعدی ویروس زیکا

ساخت نمونه ۳ بعدی ویروس زیکا
گروهی از دانشمندان روسی موفق به طراحی و ساخت مدل ۳ بعدی ویروس‌ زیکا شده‌اند.

ساخت نمونه ۳ بعدی ویروس زیکا

گروهی از دانشمندان روسی موفق به طراحی و ساخت مدل ۳ بعدی ویروس‌ زیکا شده‌اند.
ساخت نمونه ۳ بعدی ویروس زیکا

بک لینک رنک ۵