سخنرانی نخست‌وزیر انگلیس در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس

سخنرانی نخست‌وزیر انگلیس در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس
مهر نوشت: سی و هفتمین دوره نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در منامه بحرین آغاز به کار کرد و پادشاه عربستان و بحرین، امیر کویت و قطر به همراه نخست وزیر انگلیس در آن سخنرانی کردند.

سخنرانی نخست‌وزیر انگلیس در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس

مهر نوشت: سی و هفتمین دوره نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در منامه بحرین آغاز به کار کرد و پادشاه عربستان و بحرین، امیر کویت و قطر به همراه نخست وزیر انگلیس در آن سخنرانی کردند.
سخنرانی نخست‌وزیر انگلیس در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس