سیداحمد خمینی با حذف آیت الله منتظری به دنبال رهبر شدن بود!/ سکوت دردآور سیدحسن و موسسه امام(ره)

سیداحمد خمینی با حذف آیت الله منتظری به دنبال رهبر شدن بود!/ سکوت دردآور سیدحسن و موسسه امام(ره)

گروه سیاسی جهان نیوز: فرزند منتظری گفته است، احمد خمینی با اطلاعاتی که به امام خمینی می‌داد به دنبال حذف آیت‌الله منتظری بود تا بتواند در آینده رهبر شود. به گفته احمد منتظری، اما فوت نابهنگام  امام خمینی (ره) باعث شد تا برنامه‌ریزی او نیز به هم خورد.

به گزارش جهان نیوز، رادیو فردا رسانه رسمی سازمان سیا آمریکا اخیر فایل صوتی از گفتگوی خود با احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین منتظری را منتشر کرده که در آن اظهارات عجیبی علیه سید احمدخمینی مطرح می شود.
وی در این گفتگو گفته است: از ابتدای انقلاب بین سید احمد خمینی و آیت الله منتظری تقابل بوده و سید احمد خمینی احساس می‌کرده رقیب آیت الله منتظری است.

احمد منتظری در ادامه نیز مدعی شده در خاطرات آیت الله منتظری آمده است که سید احمد خمینی به او نامه ای نوشته است که چرا شما باید دفتر داشته باشید و ملاقات های شما و اخبار شما از رادیو و تلوزیون پخش بشود.
فرزند منتظری، یکی از دلایل انتقاد پدرش به سید احمد خمینی را  وساطت او برای دیدار سران منافقین با امام (ره) دانسته و بعد از این انتقاد نیز سید احمد در نامه معروف خود با الفاظ تندی به نوعی از آیت الله حسین منتطری انتقام گرفته است!
 

 
اما این اظهارات درباره سید احمد خمینی در حالی مطرح می شود که نقش وی در نقل خاطراتی از حضرت امام (ره) برای تایید رهبری مقام معظم رهبری و حمایت های جانانه شان از مقام معظم رهبری و ولایت فقیه تا آخرین لحظه های زندگی شان کاملا عیان و مشخص است.

با این وجود، سکوت افرادی همانند سید حسن خمینی و رسانه ها و موسسه تحت مدیریت ایشان آنهم بعد از گذشت چندین روز، بسیار دردآور است. معلوم نیست سید حسن خمینی در سال های اخیر چه نوع رودربایسی با برخی از افراد اینچنینی پیدا کرده است که مواضع قاطعی در اینباره اتخاذ نمی کند.

هرچند سایت جماران وابسته به ایشان نیز به محلی برای نشر و بازنشر مواضع برخی چهره های فاصله گرفته از گفتمان امام و ولایت فقیه تبدیل شده است.

اما تلخ تر آنکه از سید حسن خمینی و  موسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی (ره) که در گذشته در موارد بزرگتری از اتهام  و تخریب  و تحریف سیره امام (ره) سکوت کرده اند، بی تفاوتی درباره این اظهارات علیه مرحوم سید احمدخمینی چندان جای تعجب ندارد.

سیداحمد خمینی با حذف آیت الله منتظری به دنبال رهبر شدن بود!/ سکوت دردآور سیدحسن و موسسه امام(ره)

گروه سیاسی جهان نیوز: فرزند منتظری گفته است، احمد خمینی با اطلاعاتی که به امام خمینی می‌داد به دنبال حذف آیت‌الله منتظری بود تا بتواند در آینده رهبر شود. به گفته احمد منتظری، اما فوت نابهنگام  امام خمینی (ره) باعث شد تا برنامه‌ریزی او نیز به هم خورد.

به گزارش جهان نیوز، رادیو فردا رسانه رسمی سازمان سیا آمریکا اخیر فایل صوتی از گفتگوی خود با احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین منتظری را منتشر کرده که در آن اظهارات عجیبی علیه سید احمدخمینی مطرح می شود.
وی در این گفتگو گفته است: از ابتدای انقلاب بین سید احمد خمینی و آیت الله منتظری تقابل بوده و سید احمد خمینی احساس می‌کرده رقیب آیت الله منتظری است.

احمد منتظری در ادامه نیز مدعی شده در خاطرات آیت الله منتظری آمده است که سید احمد خمینی به او نامه ای نوشته است که چرا شما باید دفتر داشته باشید و ملاقات های شما و اخبار شما از رادیو و تلوزیون پخش بشود.
فرزند منتظری، یکی از دلایل انتقاد پدرش به سید احمد خمینی را  وساطت او برای دیدار سران منافقین با امام (ره) دانسته و بعد از این انتقاد نیز سید احمد در نامه معروف خود با الفاظ تندی به نوعی از آیت الله حسین منتطری انتقام گرفته است!
 

 
اما این اظهارات درباره سید احمد خمینی در حالی مطرح می شود که نقش وی در نقل خاطراتی از حضرت امام (ره) برای تایید رهبری مقام معظم رهبری و حمایت های جانانه شان از مقام معظم رهبری و ولایت فقیه تا آخرین لحظه های زندگی شان کاملا عیان و مشخص است.

با این وجود، سکوت افرادی همانند سید حسن خمینی و رسانه ها و موسسه تحت مدیریت ایشان آنهم بعد از گذشت چندین روز، بسیار دردآور است. معلوم نیست سید حسن خمینی در سال های اخیر چه نوع رودربایسی با برخی از افراد اینچنینی پیدا کرده است که مواضع قاطعی در اینباره اتخاذ نمی کند.

هرچند سایت جماران وابسته به ایشان نیز به محلی برای نشر و بازنشر مواضع برخی چهره های فاصله گرفته از گفتمان امام و ولایت فقیه تبدیل شده است.

اما تلخ تر آنکه از سید حسن خمینی و  موسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی (ره) که در گذشته در موارد بزرگتری از اتهام  و تخریب  و تحریف سیره امام (ره) سکوت کرده اند، بی تفاوتی درباره این اظهارات علیه مرحوم سید احمدخمینی چندان جای تعجب ندارد.

سیداحمد خمینی با حذف آیت الله منتظری به دنبال رهبر شدن بود!/ سکوت دردآور سیدحسن و موسسه امام(ره)