شریعتمداری: مصوبه تعرفه واردات خودرو تغییر نکرده است

شریعتمداری: مصوبه تعرفه واردات خودرو تغییر نکرده است
تسنیم نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تغییر در نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل ملاحظه‌ای که ایجاد می‌کند، با رأی هیات عمومی دیوان ممکن و مقدور نیست.

شریعتمداری: مصوبه تعرفه واردات خودرو تغییر نکرده است

تسنیم نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تغییر در نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل ملاحظه‌ای که ایجاد می‌کند، با رأی هیات عمومی دیوان ممکن و مقدور نیست.
شریعتمداری: مصوبه تعرفه واردات خودرو تغییر نکرده است