صداوسیما هم هیلاری کلینتون را رئیس جمهور می‌دانست

صداوسیما هم هیلاری کلینتون را رئیس جمهور می‌دانست
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، علاوه بر اینکه ثابت کرد به نظرسنجی‌های آن کشور نمی‌توان اعتماد کرد، در داخل کشور ما نیز بی‌اعتباری اظهارنظرهای کارشناسان رسانه ملی را به اثبات رساند.

صداوسیما هم هیلاری کلینتون را رئیس جمهور می‌دانست

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، علاوه بر اینکه ثابت کرد به نظرسنجی‌های آن کشور نمی‌توان اعتماد کرد، در داخل کشور ما نیز بی‌اعتباری اظهارنظرهای کارشناسان رسانه ملی را به اثبات رساند.
صداوسیما هم هیلاری کلینتون را رئیس جمهور می‌دانست

دانلود رایگان اینستاگرام