صدراعظم اتریش: نباید به ترکیه اجازه اخاذی داد

صدراعظم اتریش: نباید به ترکیه اجازه اخاذی داد
تسنیم نوشت: صدر اعظم اتریش با اشاره به تهدید اخیر ترکیه مبنی بر گشودن مرزهای خود برای هجوم پناهندگان به اروپا گفت: ما نباید اجازه اخاذی را بدهیم.

صدراعظم اتریش: نباید به ترکیه اجازه اخاذی داد

تسنیم نوشت: صدر اعظم اتریش با اشاره به تهدید اخیر ترکیه مبنی بر گشودن مرزهای خود برای هجوم پناهندگان به اروپا گفت: ما نباید اجازه اخاذی را بدهیم.
صدراعظم اتریش: نباید به ترکیه اجازه اخاذی داد