عوامل تیراندازی امروز ارومیه دستگیر شدند

عوامل تیراندازی امروز ارومیه دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه از دستگیری عوامل تیراندازی امروز ارومیه خبرداد.

عوامل تیراندازی امروز ارومیه دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه از دستگیری عوامل تیراندازی امروز ارومیه خبرداد.
عوامل تیراندازی امروز ارومیه دستگیر شدند

دانلود رایگان اینستاگرام