فروش زمینی با کاربری فضای‌سبز به تعاونی یک‌نهاد/ حافظی: پارک لاله، جمشیدیه و ملت را هم بفروشید

فروش زمینی با کاربری فضای‌سبز به تعاونی یک‌نهاد/ حافظی: پارک لاله، جمشیدیه و ملت را هم بفروشید
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: بر اساس گزارش حسابرس، ۳۰ میلیارد تومان تعهد مازاد بر اعتبار توسط شهرداری منطقه ۴ انجام شده و این هزینه فاقد و تخلف است، شهرداری زمینی با کاربری فضای سبز به تعاونی یکی از نهادها واگذار کرده است.

فروش زمینی با کاربری فضای‌سبز به تعاونی یک‌نهاد/ حافظی: پارک لاله، جمشیدیه و ملت را هم بفروشید

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: بر اساس گزارش حسابرس، ۳۰ میلیارد تومان تعهد مازاد بر اعتبار توسط شهرداری منطقه ۴ انجام شده و این هزینه فاقد و تخلف است، شهرداری زمینی با کاربری فضای سبز به تعاونی یکی از نهادها واگذار کرده است.
فروش زمینی با کاربری فضای‌سبز به تعاونی یک‌نهاد/ حافظی: پارک لاله، جمشیدیه و ملت را هم بفروشید