فیلم | تیزر تبلیغاتی جالب کمپین هیلاری | آفریقایی تبارها مانع پیروزی ترامپ می‌شوند

فیلم | تیزر تبلیغاتی جالب کمپین هیلاری | آفریقایی تبارها مانع پیروزی ترامپ می‌شوند
تیزر تبلیغاتی جدید از کمپین هیلاری کلینتون را می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید. در این ویدئو تاکید شده است که امریکاییان افریقایی تبار می‌توانند مانع رئیس جمهور شدن ترامپ شوند.

فیلم | تیزر تبلیغاتی جالب کمپین هیلاری | آفریقایی تبارها مانع پیروزی ترامپ می‌شوند

تیزر تبلیغاتی جدید از کمپین هیلاری کلینتون را می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید. در این ویدئو تاکید شده است که امریکاییان افریقایی تبار می‌توانند مانع رئیس جمهور شدن ترامپ شوند.
فیلم | تیزر تبلیغاتی جالب کمپین هیلاری | آفریقایی تبارها مانع پیروزی ترامپ می‌شوند