فیلم | شاگردان لوزانو از نیمه نهایی المپیک بازماندند

فیلم | شاگردان لوزانو از نیمه نهایی المپیک بازماندند
تیم ملی والیبال کشورمان با نتیجه ۳ بر صفر بازی را به ایتالیا واگذار کرد و از راه یابی به مرحله نیمه نهایی المپیک ریو ۲۰۱۶ بازماند.

فیلم | شاگردان لوزانو از نیمه نهایی المپیک بازماندند

تیم ملی والیبال کشورمان با نتیجه ۳ بر صفر بازی را به ایتالیا واگذار کرد و از راه یابی به مرحله نیمه نهایی المپیک ریو ۲۰۱۶ بازماند.
فیلم | شاگردان لوزانو از نیمه نهایی المپیک بازماندند

کیمیا دانلود