قتل کارمند نهاد ریاست جمهوری به دست پسر روحانی

قتل کارمند نهاد ریاست جمهوری به دست پسر روحانی

گروه سیاسی جهان نیوز: طی چند روز گذشت یک مطلب قابل تامل در کانال های اجتماعی منتشر شده و بازتاب زیادی نیز پیدا کرده است است. متن کامل این مطلب پرمعنا به شرح ذیل است:

حوالی ساعت ۱۴ سه شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۱، مجید روحانی، پسر حسن روحانی که مسول تشریفات نهاد ریاست جمهوری است، در اثر جر و بحث با یکی از کارمندان نهاد ریاست جمهوری (رضا همتی)، وی را هول میدهد که شخص نامبرده که لب پله بوده، پرت میشود و در اثر ضربه به سر به کما میرود.

بلافاصله فرد مضروب به بیمارستان منتقل میشود و دو نفر از ۳نفری که شاهد ماجرا بوده اند هم به دستور شخص روحانی در یکی از اتاق ها حبس میشوند. شخص سوم (احمد نجفی) از نزدیکان مجید عمرانی بوده که بعلت اطمینانی که به وی وجود داشته، حبس نمیشود.

شخص مضروب سرانجام در ساعت ۱۶ روز گذشته در بیمارستان فوت میکند.

احمد نجفی که از عاملان یک نهاد نظامی و تحت پوشش، در نهاد ریاست جمهوری مشغول بکار بوده مراتب را در اولین فرصت به سازمان خود اطلاع میدهد.

سازمان مذکور هم مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور میرساند و منتظری شخصا با روحانی تماس گرفته و قضیه را جویا میشود.

روحانی درخواست جلسه حضوری دوطرفه میکند و درخواست دیگر وی عدم اطلاع دیگران از موضوع مطروحه بوده. منتظری هم محل جلسه را ساختمانی در فرمانیه عنوان میکند.

(ساختمان مذکور یکی از ۵ محل امنی است که جهت انجام جلسات اضطراری بین مسولین در نظر گرفته شده است)

حوالی ساعت ۲۲ روحانی وارد ساختمان فرمانیه میشود و در کمال ناباوری در زمان ورود به اتاق جلسات علاوه بر منتظری با رئیس قوه قضائیه، فرمانده کل سپاه و مسول سازمان اط سپاه مواجه میشود.

وی که به شدت از این دیدار عصبانی بوده در جلسه تهدید میکند چنانچه اتفاق نهاد ریاست جمهوری به بیرون درز کند و یا با فرزند وی برخوردی صورت بگیرد، مواردی که از پشت پرده قوه قضائیه و سپاه اطلاع دارد را به اطلاع مردم خواهد رساند.

سرانجام پس از دو ساعت جلسه به اتمام میرسد و حاضرین توافق میکنند که مرگ کارمند نهاد ریاست جمهوری، صرفا یک اتفاق تلقی و اعلام گردد.

لازم به ذکر است دو کارمند نهاد نیز با هماهنگی و دستور دادستان کل کشور در اختیار سپاه قرار میگیرند تا فعلا تحت نظر باشند و در فرصت بعدی تصمیمات نهایی در این مورد گرفته شود.

&#۱۲۸۰۷۲; توضیح: تمامی موارد ذکر شده ساخته و پرداخته ذهن نویسنده بوده، تخیلی است و در زمانی کمتر از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نگاشته شده.

صرفا نمونه ای خیالی مطرح شده تا نحوه داستان سرایی های اخیر #آمد_نیوز بیشتر قابل درک باشد.

قطعا متون این کانال مزدور با کمک اشخاص دیگری تهیه شده و در اختیار روح الله زم قرار میگیرد.

یکی دیگر از روش های اخیر این اشخاص، زمینه سازی در طول زمان است. به این صورت که از یک یا دو ماه قبل زمینه چینی میکنند و قطعات این پازل را به مرور زمان به هم متصل میکنند تا در ذهن مخاطبین، تاثیر بیشتری داشته باشد. قطعه آخر هم چنان سنگین است که خوانندگان کانال را واقعا دچار گمراهی میکند. مثل مطلبی که در مورد دختر رئیس قوه قضائیه مطرح شده. خبری که خواننده را در شوک فرو میبرد و چنین دروغ بزرگی را مخالف واقعیت نمیپندارد و در ذهن خود مرور میکند که دختر رئیس قوه اگر بازداشت نشده باشد مشخص خواهد شد، فرد عادی که نیست… پس ۱۰۰% حقیقت است.

البته آمدنیوز پس از خبر نهایی اقدام به درج موارد تکمیلی هم میکند و دروغ های جدیدی با استناد به دروغ قبلی منتشر میکند تا ذهن مخاطبین فرصت تحلیل مطلب قبلی را نداشته باشد! به همین سادگی

قتل کارمند نهاد ریاست جمهوری به دست پسر روحانی

گروه سیاسی جهان نیوز: طی چند روز گذشت یک مطلب قابل تامل در کانال های اجتماعی منتشر شده و بازتاب زیادی نیز پیدا کرده است است. متن کامل این مطلب پرمعنا به شرح ذیل است:

حوالی ساعت ۱۴ سه شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۱، مجید روحانی، پسر حسن روحانی که مسول تشریفات نهاد ریاست جمهوری است، در اثر جر و بحث با یکی از کارمندان نهاد ریاست جمهوری (رضا همتی)، وی را هول میدهد که شخص نامبرده که لب پله بوده، پرت میشود و در اثر ضربه به سر به کما میرود.

بلافاصله فرد مضروب به بیمارستان منتقل میشود و دو نفر از ۳نفری که شاهد ماجرا بوده اند هم به دستور شخص روحانی در یکی از اتاق ها حبس میشوند. شخص سوم (احمد نجفی) از نزدیکان مجید عمرانی بوده که بعلت اطمینانی که به وی وجود داشته، حبس نمیشود.

شخص مضروب سرانجام در ساعت ۱۶ روز گذشته در بیمارستان فوت میکند.

احمد نجفی که از عاملان یک نهاد نظامی و تحت پوشش، در نهاد ریاست جمهوری مشغول بکار بوده مراتب را در اولین فرصت به سازمان خود اطلاع میدهد.

سازمان مذکور هم مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور میرساند و منتظری شخصا با روحانی تماس گرفته و قضیه را جویا میشود.

روحانی درخواست جلسه حضوری دوطرفه میکند و درخواست دیگر وی عدم اطلاع دیگران از موضوع مطروحه بوده. منتظری هم محل جلسه را ساختمانی در فرمانیه عنوان میکند.

(ساختمان مذکور یکی از ۵ محل امنی است که جهت انجام جلسات اضطراری بین مسولین در نظر گرفته شده است)

حوالی ساعت ۲۲ روحانی وارد ساختمان فرمانیه میشود و در کمال ناباوری در زمان ورود به اتاق جلسات علاوه بر منتظری با رئیس قوه قضائیه، فرمانده کل سپاه و مسول سازمان اط سپاه مواجه میشود.

وی که به شدت از این دیدار عصبانی بوده در جلسه تهدید میکند چنانچه اتفاق نهاد ریاست جمهوری به بیرون درز کند و یا با فرزند وی برخوردی صورت بگیرد، مواردی که از پشت پرده قوه قضائیه و سپاه اطلاع دارد را به اطلاع مردم خواهد رساند.

سرانجام پس از دو ساعت جلسه به اتمام میرسد و حاضرین توافق میکنند که مرگ کارمند نهاد ریاست جمهوری، صرفا یک اتفاق تلقی و اعلام گردد.

لازم به ذکر است دو کارمند نهاد نیز با هماهنگی و دستور دادستان کل کشور در اختیار سپاه قرار میگیرند تا فعلا تحت نظر باشند و در فرصت بعدی تصمیمات نهایی در این مورد گرفته شود.

&#۱۲۸۰۷۲; توضیح: تمامی موارد ذکر شده ساخته و پرداخته ذهن نویسنده بوده، تخیلی است و در زمانی کمتر از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نگاشته شده.

صرفا نمونه ای خیالی مطرح شده تا نحوه داستان سرایی های اخیر #آمد_نیوز بیشتر قابل درک باشد.

قطعا متون این کانال مزدور با کمک اشخاص دیگری تهیه شده و در اختیار روح الله زم قرار میگیرد.

یکی دیگر از روش های اخیر این اشخاص، زمینه سازی در طول زمان است. به این صورت که از یک یا دو ماه قبل زمینه چینی میکنند و قطعات این پازل را به مرور زمان به هم متصل میکنند تا در ذهن مخاطبین، تاثیر بیشتری داشته باشد. قطعه آخر هم چنان سنگین است که خوانندگان کانال را واقعا دچار گمراهی میکند. مثل مطلبی که در مورد دختر رئیس قوه قضائیه مطرح شده. خبری که خواننده را در شوک فرو میبرد و چنین دروغ بزرگی را مخالف واقعیت نمیپندارد و در ذهن خود مرور میکند که دختر رئیس قوه اگر بازداشت نشده باشد مشخص خواهد شد، فرد عادی که نیست… پس ۱۰۰% حقیقت است.

البته آمدنیوز پس از خبر نهایی اقدام به درج موارد تکمیلی هم میکند و دروغ های جدیدی با استناد به دروغ قبلی منتشر میکند تا ذهن مخاطبین فرصت تحلیل مطلب قبلی را نداشته باشد! به همین سادگی

قتل کارمند نهاد ریاست جمهوری به دست پسر روحانی