قصاص برای مردی که همکلاسی دوره دبیرستانش را کشت/ مقتول با همسر قاتل رابطه داشت

قصاص برای مردی که همکلاسی دوره دبیرستانش را کشت/ مقتول با همسر قاتل رابطه داشت
اعتماد نوشت:مردی که همکلاسی دوران ابتدایی خود را به دلیل برقراری ارتباط با همسرش به قتل رسانده بود با حکم دادگاه کیفری استان تهران به قصاص‌نفس محکوم شد. قضات همچنین همسر او را به اتهام برقراری ارتباط بدون زنا به ٩٩ ضربه شلاق و ١٢٠ ساعت کار اجباری در خانه سالمندان محکوم کردند.

قصاص برای مردی که همکلاسی دوره دبیرستانش را کشت/ مقتول با همسر قاتل رابطه داشت

اعتماد نوشت:مردی که همکلاسی دوران ابتدایی خود را به دلیل برقراری ارتباط با همسرش به قتل رسانده بود با حکم دادگاه کیفری استان تهران به قصاص‌نفس محکوم شد. قضات همچنین همسر او را به اتهام برقراری ارتباط بدون زنا به ٩٩ ضربه شلاق و ١٢٠ ساعت کار اجباری در خانه سالمندان محکوم کردند.
قصاص برای مردی که همکلاسی دوره دبیرستانش را کشت/ مقتول با همسر قاتل رابطه داشت

دانلود ایمو برای گوشی