قیمت طلا کاهش یافت

قیمت طلا کاهش یافت
تسنیم نوشت:قیمت هر اونس طلا، بعد از دو جلسه متوالی کاهش، امروز نیز با ۰.۲ درصد افت به ۱۲۶۹ دلار و ۱۱ سنت رسید.

قیمت طلا کاهش یافت

تسنیم نوشت:قیمت هر اونس طلا، بعد از دو جلسه متوالی کاهش، امروز نیز با ۰.۲ درصد افت به ۱۲۶۹ دلار و ۱۱ سنت رسید.
قیمت طلا کاهش یافت