لاریجانی:برجسته کردن اختلافات هنر نیست /عده‌ای به دریوزگی افتاده‌اند /دو اشتباه آمریکا در قبال ایران

لاریجانی:برجسته کردن اختلافات هنر نیست /عده‌ای به دریوزگی افتاده‌اند /دو اشتباه آمریکا در قبال ایران
تسنیم نوشت:رئیس مجلس با بیان اینکه اگر دشمن می‌گوید ایران نباید موشک بسازد به این دلیل است که می‌خواهد امنیت ما را از بین ببرد، گفت: آنها باید بدانند فناوری موشکی بومی است و از دست ملت ایران خارج نمی‌شود.

لاریجانی:برجسته کردن اختلافات هنر نیست /عده‌ای به دریوزگی افتاده‌اند /دو اشتباه آمریکا در قبال ایران

تسنیم نوشت:رئیس مجلس با بیان اینکه اگر دشمن می‌گوید ایران نباید موشک بسازد به این دلیل است که می‌خواهد امنیت ما را از بین ببرد، گفت: آنها باید بدانند فناوری موشکی بومی است و از دست ملت ایران خارج نمی‌شود.
لاریجانی:برجسته کردن اختلافات هنر نیست /عده‌ای به دریوزگی افتاده‌اند /دو اشتباه آمریکا در قبال ایران