لغو سخنرانی حق‌شناس در بوشهر

لغو سخنرانی حق‌شناس در بوشهر
ایسنا نوشت: عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از لغو سخنرانی خود در دانشگاه آزاد بوشهر خبر داد.

لغو سخنرانی حق‌شناس در بوشهر

ایسنا نوشت: عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از لغو سخنرانی خود در دانشگاه آزاد بوشهر خبر داد.
لغو سخنرانی حق‌شناس در بوشهر