ماشین فرزند رهبر انقلاب چیست؟ +عکس

ماشین فرزند رهبر انقلاب چیست؟ +عکس

به گزارش جهان نیوز، یکی از کاربران توئیتر در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم چایچیان، به سراغ سوژه جالبی رفته و توانسته است بعد دیگری از ساده زیستی فرزندان رهبر انقلاب را به نمایش بگذارد.
 

منبع:خبرگزاری دانشجو

ماشین فرزند رهبر انقلاب چیست؟ +عکس

به گزارش جهان نیوز، یکی از کاربران توئیتر در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم چایچیان، به سراغ سوژه جالبی رفته و توانسته است بعد دیگری از ساده زیستی فرزندان رهبر انقلاب را به نمایش بگذارد.
 

منبع:خبرگزاری دانشجو

ماشین فرزند رهبر انقلاب چیست؟ +عکس