متنی که یکتا ناصر در حمایت از کارگران بیکارشده امضا کرد/ عکس

متنی که یکتا ناصر در حمایت از کارگران بیکارشده امضا کرد/ عکس
یکتا ناصر، شامگاه گذشته پنجشنبه ۱۳ مهر با حضور در اجرای نمایش «قند خون»، طومار تهیه شده توسط عوامل این نمایش را، در حمایت از کارگران بیکارشده امضا کرد.

متنی که یکتا ناصر در حمایت از کارگران بیکارشده امضا کرد/ عکس

یکتا ناصر، شامگاه گذشته پنجشنبه ۱۳ مهر با حضور در اجرای نمایش «قند خون»، طومار تهیه شده توسط عوامل این نمایش را، در حمایت از کارگران بیکارشده امضا کرد.
متنی که یکتا ناصر در حمایت از کارگران بیکارشده امضا کرد/ عکس