مخالفت مردم سوییس با تعطیلی نیروگاههای هسته‌ای با عمر بیش از ۴۵ سال

مخالفت مردم سوییس با تعطیلی نیروگاههای هسته‌ای با عمر بیش از ۴۵ سال
یورونیوز نوشت: مردم سوییس در همه پرسی روز یکشنبه با محدود کردن عمر نیروگاههای هسته ای به ۴۵ سال مخالفت کردند.

مخالفت مردم سوییس با تعطیلی نیروگاههای هسته‌ای با عمر بیش از ۴۵ سال

یورونیوز نوشت: مردم سوییس در همه پرسی روز یکشنبه با محدود کردن عمر نیروگاههای هسته ای به ۴۵ سال مخالفت کردند.
مخالفت مردم سوییس با تعطیلی نیروگاههای هسته‌ای با عمر بیش از ۴۵ سال