مختومه شدن یک میلیون پرونده طی یک دهه در چهارمحال و بختیاری

مختومه شدن یک میلیون پرونده طی یک دهه در چهارمحال و بختیاری
ایرنا نوشت : رییس کل سابق دادگستری چهارمحال و بختیاری از مختومه شدن حدود یک میلیون پرونده در محاکم قضایی و دادگستری استان طی ۱۰ سال گذشته خبر داد.

مختومه شدن یک میلیون پرونده طی یک دهه در چهارمحال و بختیاری

ایرنا نوشت : رییس کل سابق دادگستری چهارمحال و بختیاری از مختومه شدن حدود یک میلیون پرونده در محاکم قضایی و دادگستری استان طی ۱۰ سال گذشته خبر داد.
مختومه شدن یک میلیون پرونده طی یک دهه در چهارمحال و بختیاری