مدال نقره مسابقات گرندپری بر گردن فرزان عاشورزاده

مدال نقره مسابقات گرندپری بر گردن فرزان عاشورزاده
سایت فدراسیون تکواندو نوشت:فرزان عاشورزاده تکواندوکار وزن اولی کشورمان با کسب مدال نقره فینال مسابقات گرندپری ۲۰۱۷ موفق شد ۴۸ امتیاز به اندوخته‌هایش در رنکینگ المپیکی اضافه کند..

مدال نقره مسابقات گرندپری بر گردن فرزان عاشورزاده

سایت فدراسیون تکواندو نوشت:فرزان عاشورزاده تکواندوکار وزن اولی کشورمان با کسب مدال نقره فینال مسابقات گرندپری ۲۰۱۷ موفق شد ۴۸ امتیاز به اندوخته‌هایش در رنکینگ المپیکی اضافه کند..
مدال نقره مسابقات گرندپری بر گردن فرزان عاشورزاده