مراسم افتتاحیه «سلام بمبئی» لغو شد

مراسم افتتاحیه «سلام بمبئی» لغو شد
عوامل فیلم «سلام بمبئی»‌ با انتشار بیانیه‌ای از لغو مراسم افتتاحیه فیلم خبر دادند.

مراسم افتتاحیه «سلام بمبئی» لغو شد

عوامل فیلم «سلام بمبئی»‌ با انتشار بیانیه‌ای از لغو مراسم افتتاحیه فیلم خبر دادند.
مراسم افتتاحیه «سلام بمبئی» لغو شد