مرد جوان با شلیک گلوله نامزد و پدر و مادرش را به قتل رساند

مرد جوان با شلیک گلوله نامزد و پدر و مادرش را به قتل رساند
فارس نوشت:معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه گفت:‌ پسر جوانی در گیلانغرب با حضور در منزل نامزدش اقدام به شلیک گلوله به سمت وی و پدر و مادرش کرده و آنها را به قتل رساند.

مرد جوان با شلیک گلوله نامزد و پدر و مادرش را به قتل رساند

فارس نوشت:معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه گفت:‌ پسر جوانی در گیلانغرب با حضور در منزل نامزدش اقدام به شلیک گلوله به سمت وی و پدر و مادرش کرده و آنها را به قتل رساند.
مرد جوان با شلیک گلوله نامزد و پدر و مادرش را به قتل رساند

بک لینک قوی