مروجان کتابخوانی و فعالان عرصه کتاب استان گیلان تجلیل شدند

مروجان کتابخوانی و فعالان عرصه کتاب استان گیلان تجلیل شدند
همزمان با بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی، کتابدار و با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی و نیز کتابداران کتابخانه های عمومی سراسر استان گیلان آیین تجلیل از مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی با تقدیر از۲۴ برگزیده استانی در گیلان برگزار شد.

مروجان کتابخوانی و فعالان عرصه کتاب استان گیلان تجلیل شدند

همزمان با بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی، کتابدار و با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی و نیز کتابداران کتابخانه های عمومی سراسر استان گیلان آیین تجلیل از مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی با تقدیر از۲۴ برگزیده استانی در گیلان برگزار شد.
مروجان کتابخوانی و فعالان عرصه کتاب استان گیلان تجلیل شدند

دانلود مستقیم تانگو جدید