مستند «طبرستانی‌ها» رونمایی شد

مستند «طبرستانی‌ها» رونمایی شد
مهر نوشت: مستند «طبرستانی‌ها» تازه‌ترین ساخته‌ محسن عبدالوهاب دومین فیلم از سری فیلم­ های مستند «کارستان» رونمایی شد.

مستند «طبرستانی‌ها» رونمایی شد

مهر نوشت: مستند «طبرستانی‌ها» تازه‌ترین ساخته‌ محسن عبدالوهاب دومین فیلم از سری فیلم­ های مستند «کارستان» رونمایی شد.
مستند «طبرستانی‌ها» رونمایی شد