مسدودسازی اپلیکیشن ها هنگام رانندگی قانونی می‌شود

مسدودسازی اپلیکیشن ها هنگام رانندگی قانونی می‌شود
به دلیل اثبات حادثه‌ساز بودن استفاده از اپلیکیشن روی موبایل حین رانندگی به‌زودی نصب مُد موسوم به Driver Mode روی سیستم‌عامل گوشی‌ها اجباری می‌شود.

مسدودسازی اپلیکیشن ها هنگام رانندگی قانونی می‌شود

به دلیل اثبات حادثه‌ساز بودن استفاده از اپلیکیشن روی موبایل حین رانندگی به‌زودی نصب مُد موسوم به Driver Mode روی سیستم‌عامل گوشی‌ها اجباری می‌شود.
مسدودسازی اپلیکیشن ها هنگام رانندگی قانونی می‌شود