معاون اقتصادی شهرداری مشهد: مشکل پدیده شاندیز ۹۴ هزار میلیارد نیست

معاون اقتصادی شهرداری مشهد: مشکل پدیده شاندیز ۹۴ هزار میلیارد نیست
معاون اقتصادی شهرداری مشهد و مدیرعامل سازمان اقتصادی و سرمایه‌گذاری این شهر درباره مشکلاتی که تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی مانند پدیده شاندیز و میزان در دومین کلانشهر کشور به وجود آورده‌اند، اظهارنظر کرد.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد: مشکل پدیده شاندیز ۹۴ هزار میلیارد نیست

معاون اقتصادی شهرداری مشهد و مدیرعامل سازمان اقتصادی و سرمایه‌گذاری این شهر درباره مشکلاتی که تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی مانند پدیده شاندیز و میزان در دومین کلانشهر کشور به وجود آورده‌اند، اظهارنظر کرد.
معاون اقتصادی شهرداری مشهد: مشکل پدیده شاندیز ۹۴ هزار میلیارد نیست

دانلود زاپیا برای کامپیوتر