موج دوم سرمایه‌ گذاران خارجی، آرام می‌آید

موج دوم سرمایه‌ گذاران خارجی، آرام می‌آید
فرصت امروز نوشت:جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین گزینه‌ای است که در رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصدی در سال جاری، هم تئوریسین‌های اقتصاد و هم فعالان اقتصادی در آن اتفاق نظر دارند.

موج دوم سرمایه‌ گذاران خارجی، آرام می‌آید

فرصت امروز نوشت:جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین گزینه‌ای است که در رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصدی در سال جاری، هم تئوریسین‌های اقتصاد و هم فعالان اقتصادی در آن اتفاق نظر دارند.
موج دوم سرمایه‌ گذاران خارجی، آرام می‌آید

لایسنس نود ۳۲ ورژن ۸

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی