موشک‌های پرتاب شده از سوی یمنی‌ها به ریاض و ابوظبی ایرانی نیست

موشک‌های پرتاب شده از سوی یمنی‌ها به ریاض و ابوظبی ایرانی نیست
ایسنا نوشت: دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل با بیان اینکه موشک‌های پرتاب شده از سوی یمنی‌ها به ریاض و ابوظبی ایرانی نیست، گفت: نمایش ساختگی امریکایی- سعودی در مصاحبه خانم نیکی هیلی یک افتضاح سیاسی است.

موشک‌های پرتاب شده از سوی یمنی‌ها به ریاض و ابوظبی ایرانی نیست

ایسنا نوشت: دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل با بیان اینکه موشک‌های پرتاب شده از سوی یمنی‌ها به ریاض و ابوظبی ایرانی نیست، گفت: نمایش ساختگی امریکایی- سعودی در مصاحبه خانم نیکی هیلی یک افتضاح سیاسی است.
موشک‌های پرتاب شده از سوی یمنی‌ها به ریاض و ابوظبی ایرانی نیست