موگرینی درباره گفت‌و‌گو بین کره‌شمالی و آمریکا بیانیه صادر کرد

موگرینی درباره گفت‌و‌گو بین کره‌شمالی و آمریکا بیانیه صادر کرد
ایرنا نوشت: اتحادیه اروپا از برنامه گفت و گو میان کره شمالی و آمریکا استقبال کرد.

موگرینی درباره گفت‌و‌گو بین کره‌شمالی و آمریکا بیانیه صادر کرد

ایرنا نوشت: اتحادیه اروپا از برنامه گفت و گو میان کره شمالی و آمریکا استقبال کرد.
موگرینی درباره گفت‌و‌گو بین کره‌شمالی و آمریکا بیانیه صادر کرد