میرحسین موسوی سال ۸۴ به احمدی‌نژاد رأی داد!

میرحسین موسوی سال ۸۴ به احمدی‌نژاد رأی داد!

گروه سیاسی جهان نیوز، امین فرج اللهی: محمد شریعتمداری،وزیر فعلی صنعت اسفند۹۱ در حالی که یکی از گزینه های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بود، با ایسنا گفتگو کرد. بخشی از این گفتگو به نظرات او درباره موسوی و احمدی‌نژاد اختصاص داشت:

پرسش: شما در انتخابات سال ۸۸ از آقای موسوی حمایت کردید، اما پس از انتخابات در مقابل ایشان موضع گرفتید، آیا میرحسین موسوی را به تعریف خود آنارشیست می‌دانید؟

پاسخ: تا روز انتخابات ۲۲ خرداد سال ۸۸ نه، اما از بعد از روز انتخابات که آقای موسوی گفت “من قانون رسیدگی به تخلفات را قبول ندارم و از مردم دعوت می‌کنم به صحنه بیایند” بله، آنارشیست است.

پرسش: فکر نمی‌کنید با این حرف رای خود را که بیشتر در میان اصلاح‌طلبان می‌دانید از دست بدهید؟

پاسخ: من معتقدم باید با مردم صادق بود و بزرگ‌ترین آفت کشور را دروغگویی می‌دانم. آقای موسوی در دور اول انتخابات به آقای احمدی‌نژاد رای دادند. شما از کسی صحبت می‌کنید که در دور اول صددرصد به آقای احمدی‌نژاد رای داد.

پرسش: شما می‌گویید آقای موسوی در انتخابات سال 84 به آقای احمدی‌نژاد رای داد؟

پاسخ: بله، آقای موسوی و همه اعوان و انصارش در دور اول انتخابات سال ۸۴ به احمدی‌نژاد رای دادند. بعد از چهار سال رای‌شان عوض شد و شدند مُثُل جریان اصلاحات. من با توجه به سنی که دارم بیشتر از شما در جریان حوادث انقلاب و پس از آن بوده‌ام و جریانات را تحلیل می‌کنم. معتقدم اینگونه نیست که اگر من بگویم که موسوی با همه خدماتی که انجام داده بود، حق نبود چنین سرمایه عظیمی را در یک اشتباه بزرگ تاریخی به تاراج بدهند، رای مردم از من برمی‌گردد. مردم ما فهیم هستند.

فکر نمی‌کنم این‌که اگر من بگویم مهندس موسوی، تشخیص خیلی تنگ و تندی داشتند که معتقد بودند آقای احمدی‌نژاد بهترین فرد برای ریاست‌جمهوری در سال 84 بود و برای همین من مقابل ایشان بودم، به من رای ندهند. فقط در جهل است که می‌توان سر مردم کلاه گذاشت. اگر مردم آگاه باشند، کلاه سرشان نمی‌رود.

میرحسین موسوی سال ۸۴ به احمدی‌نژاد رأی داد!

گروه سیاسی جهان نیوز، امین فرج اللهی: محمد شریعتمداری،وزیر فعلی صنعت اسفند۹۱ در حالی که یکی از گزینه های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بود، با ایسنا گفتگو کرد. بخشی از این گفتگو به نظرات او درباره موسوی و احمدی‌نژاد اختصاص داشت:

پرسش: شما در انتخابات سال ۸۸ از آقای موسوی حمایت کردید، اما پس از انتخابات در مقابل ایشان موضع گرفتید، آیا میرحسین موسوی را به تعریف خود آنارشیست می‌دانید؟

پاسخ: تا روز انتخابات ۲۲ خرداد سال ۸۸ نه، اما از بعد از روز انتخابات که آقای موسوی گفت “من قانون رسیدگی به تخلفات را قبول ندارم و از مردم دعوت می‌کنم به صحنه بیایند” بله، آنارشیست است.

پرسش: فکر نمی‌کنید با این حرف رای خود را که بیشتر در میان اصلاح‌طلبان می‌دانید از دست بدهید؟

پاسخ: من معتقدم باید با مردم صادق بود و بزرگ‌ترین آفت کشور را دروغگویی می‌دانم. آقای موسوی در دور اول انتخابات به آقای احمدی‌نژاد رای دادند. شما از کسی صحبت می‌کنید که در دور اول صددرصد به آقای احمدی‌نژاد رای داد.

پرسش: شما می‌گویید آقای موسوی در انتخابات سال 84 به آقای احمدی‌نژاد رای داد؟

پاسخ: بله، آقای موسوی و همه اعوان و انصارش در دور اول انتخابات سال ۸۴ به احمدی‌نژاد رای دادند. بعد از چهار سال رای‌شان عوض شد و شدند مُثُل جریان اصلاحات. من با توجه به سنی که دارم بیشتر از شما در جریان حوادث انقلاب و پس از آن بوده‌ام و جریانات را تحلیل می‌کنم. معتقدم اینگونه نیست که اگر من بگویم که موسوی با همه خدماتی که انجام داده بود، حق نبود چنین سرمایه عظیمی را در یک اشتباه بزرگ تاریخی به تاراج بدهند، رای مردم از من برمی‌گردد. مردم ما فهیم هستند.

فکر نمی‌کنم این‌که اگر من بگویم مهندس موسوی، تشخیص خیلی تنگ و تندی داشتند که معتقد بودند آقای احمدی‌نژاد بهترین فرد برای ریاست‌جمهوری در سال 84 بود و برای همین من مقابل ایشان بودم، به من رای ندهند. فقط در جهل است که می‌توان سر مردم کلاه گذاشت. اگر مردم آگاه باشند، کلاه سرشان نمی‌رود.

میرحسین موسوی سال ۸۴ به احمدی‌نژاد رأی داد!
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^