میزان توان تامین آب این چاه به ۳۰ لیتر برثانیه افزایش یافت

میزان توان تامین آب این چاه به ۳۰ لیتر برثانیه افزایش یافت
مدیرامور آب و فاضلاب آمل با بیان اینکه با بازسازی چاه شماره ۹ این امور، ۱۳ لیتر بر ثانیه به توان تامین آب این چاه افزوده شد، گفت: درحال حاضر میزان آبدهی این چاه به ۳۰ لیتر بر ثانیه رسیده است.

میزان توان تامین آب این چاه به ۳۰ لیتر برثانیه افزایش یافت

مدیرامور آب و فاضلاب آمل با بیان اینکه با بازسازی چاه شماره ۹ این امور، ۱۳ لیتر بر ثانیه به توان تامین آب این چاه افزوده شد، گفت: درحال حاضر میزان آبدهی این چاه به ۳۰ لیتر بر ثانیه رسیده است.
میزان توان تامین آب این چاه به ۳۰ لیتر برثانیه افزایش یافت

خرید بک لینک