نادر فلاح، آخرین بازیگر «دریبل»

نادر فلاح، آخرین بازیگر «دریبل»
نادر فلاح در کنار نیما شعبان‌نژاد، پریچهر قنبری، پوریا شکیبایی و دیگران روی صحنه نمایش «دریبل» خواهد رفت.

نادر فلاح، آخرین بازیگر «دریبل»

نادر فلاح در کنار نیما شعبان‌نژاد، پریچهر قنبری، پوریا شکیبایی و دیگران روی صحنه نمایش «دریبل» خواهد رفت.
نادر فلاح، آخرین بازیگر «دریبل»