هوآوی بر قله خوشبختی / پرچم‌دار ۲۰۱۶ مجهز به دوربین آلمانی Leica

هوآوی بر قله خوشبختی / پرچم‌دار ۲۰۱۶ مجهز به دوربین آلمانی Leica
درآمد کمپانی چینی هوآوی در سال 2015 بیش از 37 درصد رشد را نشان می‌دهد. در همین حال، یک هفته مانده به رونمایی از پرچم‌دار 2016 هوآوی گفته می شود این گوشی مجهز به دوربین Leica آلمانی است.

هوآوی بر قله خوشبختی / پرچم‌دار ۲۰۱۶ مجهز به دوربین آلمانی Leica

درآمد کمپانی چینی هوآوی در سال ۲۰۱۵ بیش از ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در همین حال، یک هفته مانده به رونمایی از پرچم‌دار 2016 هوآوی گفته می شود این گوشی مجهز به دوربین Leica آلمانی است.
هوآوی بر قله خوشبختی / پرچم‌دار ۲۰۱۶ مجهز به دوربین آلمانی Leica

خرید بک لینک