واکنش سپاه به نقض برجام ازسوی آمریکا چه خواهد بود؟/سردارجعفری:برخی نمی‌فهمند بسیج جناحی نیست یعنی چه

واکنش سپاه به نقض برجام ازسوی آمریکا چه خواهد بود؟/سردارجعفری:برخی نمی‌فهمند بسیج جناحی نیست یعنی چه
تسنیم نوشت: فرمانده کل سپاه گفت: این حرف حرف امام است که انقلاب‌ها همیشه از داخل ضربه خورده‌اند و انقلاب اسلامی هرگز از بیرون ضربه نمی‌خورد؛ باید مراقب تهدید از درون باشیم.

واکنش سپاه به نقض برجام ازسوی آمریکا چه خواهد بود؟/سردارجعفری:برخی نمی‌فهمند بسیج جناحی نیست یعنی چه

تسنیم نوشت: فرمانده کل سپاه گفت: این حرف حرف امام است که انقلاب‌ها همیشه از داخل ضربه خورده‌اند و انقلاب اسلامی هرگز از بیرون ضربه نمی‌خورد؛ باید مراقب تهدید از درون باشیم.
واکنش سپاه به نقض برجام ازسوی آمریکا چه خواهد بود؟/سردارجعفری:برخی نمی‌فهمند بسیج جناحی نیست یعنی چه