واکنش متفاوت اوباما و ترامپ به درگذشت فیدل کاسترو

واکنش متفاوت اوباما و ترامپ به درگذشت فیدل کاسترو
تسنیم نوشت: رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور منتخب این کشور واکنش‌های متفاوتی به مرگ رهبر انقلاب کوبا داشتند.

واکنش متفاوت اوباما و ترامپ به درگذشت فیدل کاسترو

تسنیم نوشت: رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور منتخب این کشور واکنش‌های متفاوتی به مرگ رهبر انقلاب کوبا داشتند.
واکنش متفاوت اوباما و ترامپ به درگذشت فیدل کاسترو