واکنش ژنرال پترائوس به دعوت ترامپ

واکنش ژنرال پترائوس به دعوت ترامپ
تسنیم نوشت: یک ژنرال بازنشسته آمریکایی اعلام کرد که در صورت درخواست دونالد ترامپ حاضر به همکاری با وی و خدمت در دولتش خواهد بود.

واکنش ژنرال پترائوس به دعوت ترامپ

تسنیم نوشت: یک ژنرال بازنشسته آمریکایی اعلام کرد که در صورت درخواست دونالد ترامپ حاضر به همکاری با وی و خدمت در دولتش خواهد بود.
واکنش ژنرال پترائوس به دعوت ترامپ