وزش باد پاییزی در بازار خودرو

وزش باد پاییزی در بازار خودرو
دنیای اقتصاد نوشت: بازار خودرو در سومین هفته آبان‌ماه به حال و هوای پاییزی خود بازگشت و با سرد شدن هوای پایتخت، بازار خودرو بار دیگر در رکود عمیق تری فرو رفت.

وزش باد پاییزی در بازار خودرو

دنیای اقتصاد نوشت: بازار خودرو در سومین هفته آبان‌ماه به حال و هوای پاییزی خود بازگشت و با سرد شدن هوای پایتخت، بازار خودرو بار دیگر در رکود عمیق تری فرو رفت.
وزش باد پاییزی در بازار خودرو

دانلود تلگرام