وضعیت و اسامی ۹ مصدوم حادثه ریلی سمنان

وضعیت و اسامی ۹ مصدوم حادثه ریلی سمنان
سرپرست اورژانس کشور آخرین وضعیت مصدومان حادثه ریلی جمعه گذشته در سمنان را تشریح کرد.

وضعیت و اسامی ۹ مصدوم حادثه ریلی سمنان

سرپرست اورژانس کشور آخرین وضعیت مصدومان حادثه ریلی جمعه گذشته در سمنان را تشریح کرد.
وضعیت و اسامی ۹ مصدوم حادثه ریلی سمنان