وفور اسلحه در دست مردم عامل تهدید حیات وحش

وفور اسلحه در دست مردم عامل تهدید حیات وحش
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: بنابر مطالعات انجام شده استان لرستان با دارا بودن ۱٫۷ درصد مساحت کشور ۲۵ درصد تنوع زیستی را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر یکهزار و ۷۰۰ گونه گیاهی و ۳۶۵ گونه جانوری در لرستان وجود دارد

وفور اسلحه در دست مردم عامل تهدید حیات وحش

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: بنابر مطالعات انجام شده استان لرستان با دارا بودن ۱٫۷ درصد مساحت کشور ۲۵ درصد تنوع زیستی را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر یکهزار و ۷۰۰ گونه گیاهی و ۳۶۵ گونه جانوری در لرستان وجود دارد
وفور اسلحه در دست مردم عامل تهدید حیات وحش