پاسخ به جدیدترین هذیان یک روانِ بیمار + عکس

پاسخ به جدیدترین هذیان یک روانِ بیمار + عکس

به گزارش جهان نیوز؛ پیمان عارف، از دوستان قدیمی روح الله رم، در واکنش به تهدیدهای میدر کانال ضدانقلابی آمدنیوز نوشت:
 
ظاهرا روح الله زم از افشای فایل صوتی التماسش به افسر موساد برای دریافت تکه استخوان ، آنچنان لرزه بر تن و صدایش افتاده که آشکارا به هذیان گویی دچار شده و در آخرین ترهاتش راقم و ایرج مصداقی و چند تن دیگر را تهدید به شکایت به دیوان لاهه (!) کرده است.
ذکر چند نکته را در این زمینه ضروری میدانم :
۱- البته از شخصی که حتی موفق به اتمام تحصیلات دبیرستان نیز نشده توقع اینکه الفبای حقوق بین الملل را بداند و آگاه باشد که دیوان دادگستری بین المللی مستقر در لاهه برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین دولتها در راستای اصل بنیادین “ملل متحد” یعنی “اصل عدم توسل به زور” است و تنها دولت ها صلاحیت مراجعه به آن ، آن هم درباره مسائل بین الدولی را دارند ؛ توقعی ناصواب می نماید اما توقع اینکه پسر چموش و دیپلم ردی از پدر … قصه مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت و مراجعه شرکت نفت ایران و انگلیس به دیوان لاهه را شنیده باشد و احتمالا به گوشش خورده باشد که دکتر مصدق چگونه با استناد به “دولت نبودن شرکت نفت ایران-انگلیس” رای به عدم صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به موضوع گرفت ؛ توقعی ناصواب نمی نماید!
هر چند نهایتا به گمانم بر بیسوادی مزدوران سرویس های جاسوسی اجنبی باید شکر کرد و گفت “افشاگر عزیز شما برو همان دیوان لاهه شکایتت را بکن!”
۲- البته احتمالا او و همپالگی آشکارا ، بی تعارف و پنهان کاری مزدور میت ترکیه اش – سید احمد شمس ابرده – که ۲۴ ساعته در حال رصد این خانه مجازی هستند ؛ باید نیک بدانند که من از ماهها پیش ارباب شان ، دولت اردوغان را به دیوان استراسبورگ (دادگاه اروپایی حقوق بشر) کشانده و در حال تعقیب حقوقی اخذ غرامت از اربابشان هستم.
هر چند خود نیک میدانم که نهایتا این غرامت از مالیات برآمده از جیب شهروندان فقیر ترک درخواهد آمد که با توجه به دوستان بسیار خوب ترکیه ای که دارم ؛ این کار بلحاظ عاطفی برایم راحت نیست اما قطعا با صرف آن در امور خیریه مربوط به خاورمیانه برایم آسان خواهد شد!
 

عکس منتشر شده توسط پیمان عارف از روح الله زم پس از مصرف مواد
۳- او به عنوان کسی که دقیقا ۱ سال پیش در دوربین صدای امریکا نگاه کرد و گفت “چون پول نداشتم آمدنیوز را به یک تیم حرفه ای واگذار کرده ام” ظاهرا اکنون آنقدر ثروتمند است که وعده گرفتن وکیل برای شکایت از ما و ارائه گزارش شکایت معهود به رسانه ها از طریق آنان را نیز داده است.
با توجه به هزینه بسیار بالای حق الوکاله وکلا در اروپا به او میگویم که من برخلاف تو به هیچ جایی وابسته نیستم و پولی نیز برای وکیل گرفتن ندارم اما باز برخلاف تو خود حقوقدان و چهره علمی سالیان نه چندان دور دانشکده حقوق دانشگاه تهران هستم و نیازی نیز به وکیل ندارم.
تو برو به این بهانه از اربابت پول بگیر و با لشکری از وکلا بیا از من شکایت کن ؛ من هم تک و تنها با اتکاء به توانمندی علمی خود می آیم فرانسه و از تو شکایت میکنم.
ببینیم نهایتا چه کسی میتواند طرف مقابل را محکوم کند!
لمپن مزدوری چون تو و اربابانت در انواع و اقسام سرویس های جاسوسی و همپالگی معروف به مزدوری میت و مشهوره همراهش ؛ یا من پیمان عارف به قول تو یک لاقبا؟!
۴- تا جایی که اطلاع دارم فایل های مستند مزدوری ات برای اقسام سرویس های جاسوسی خاورمیانه ای و غربی بیش از اینهاست و فایل منتشر شده توسط خبرنگار اسراییل تایمز اولین است اما آخرین نیست.
فایل های بعدی چهره ای واضح تر از تو و همپالگانت برای هموطنان ترسیم خواهد کرد.

پاسخ به جدیدترین هذیان یک روانِ بیمار + عکس

به گزارش جهان نیوز؛ پیمان عارف، از دوستان قدیمی روح الله رم، در واکنش به تهدیدهای میدر کانال ضدانقلابی آمدنیوز نوشت:
 
ظاهرا روح الله زم از افشای فایل صوتی التماسش به افسر موساد برای دریافت تکه استخوان ، آنچنان لرزه بر تن و صدایش افتاده که آشکارا به هذیان گویی دچار شده و در آخرین ترهاتش راقم و ایرج مصداقی و چند تن دیگر را تهدید به شکایت به دیوان لاهه (!) کرده است.
ذکر چند نکته را در این زمینه ضروری میدانم :
۱- البته از شخصی که حتی موفق به اتمام تحصیلات دبیرستان نیز نشده توقع اینکه الفبای حقوق بین الملل را بداند و آگاه باشد که دیوان دادگستری بین المللی مستقر در لاهه برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین دولتها در راستای اصل بنیادین “ملل متحد” یعنی “اصل عدم توسل به زور” است و تنها دولت ها صلاحیت مراجعه به آن ، آن هم درباره مسائل بین الدولی را دارند ؛ توقعی ناصواب می نماید اما توقع اینکه پسر چموش و دیپلم ردی از پدر … قصه مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت و مراجعه شرکت نفت ایران و انگلیس به دیوان لاهه را شنیده باشد و احتمالا به گوشش خورده باشد که دکتر مصدق چگونه با استناد به “دولت نبودن شرکت نفت ایران-انگلیس” رای به عدم صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به موضوع گرفت ؛ توقعی ناصواب نمی نماید!
هر چند نهایتا به گمانم بر بیسوادی مزدوران سرویس های جاسوسی اجنبی باید شکر کرد و گفت “افشاگر عزیز شما برو همان دیوان لاهه شکایتت را بکن!”
۲- البته احتمالا او و همپالگی آشکارا ، بی تعارف و پنهان کاری مزدور میت ترکیه اش – سید احمد شمس ابرده – که ۲۴ ساعته در حال رصد این خانه مجازی هستند ؛ باید نیک بدانند که من از ماهها پیش ارباب شان ، دولت اردوغان را به دیوان استراسبورگ (دادگاه اروپایی حقوق بشر) کشانده و در حال تعقیب حقوقی اخذ غرامت از اربابشان هستم.
هر چند خود نیک میدانم که نهایتا این غرامت از مالیات برآمده از جیب شهروندان فقیر ترک درخواهد آمد که با توجه به دوستان بسیار خوب ترکیه ای که دارم ؛ این کار بلحاظ عاطفی برایم راحت نیست اما قطعا با صرف آن در امور خیریه مربوط به خاورمیانه برایم آسان خواهد شد!
 

عکس منتشر شده توسط پیمان عارف از روح الله زم پس از مصرف مواد
۳- او به عنوان کسی که دقیقا ۱ سال پیش در دوربین صدای امریکا نگاه کرد و گفت “چون پول نداشتم آمدنیوز را به یک تیم حرفه ای واگذار کرده ام” ظاهرا اکنون آنقدر ثروتمند است که وعده گرفتن وکیل برای شکایت از ما و ارائه گزارش شکایت معهود به رسانه ها از طریق آنان را نیز داده است.
با توجه به هزینه بسیار بالای حق الوکاله وکلا در اروپا به او میگویم که من برخلاف تو به هیچ جایی وابسته نیستم و پولی نیز برای وکیل گرفتن ندارم اما باز برخلاف تو خود حقوقدان و چهره علمی سالیان نه چندان دور دانشکده حقوق دانشگاه تهران هستم و نیازی نیز به وکیل ندارم.
تو برو به این بهانه از اربابت پول بگیر و با لشکری از وکلا بیا از من شکایت کن ؛ من هم تک و تنها با اتکاء به توانمندی علمی خود می آیم فرانسه و از تو شکایت میکنم.
ببینیم نهایتا چه کسی میتواند طرف مقابل را محکوم کند!
لمپن مزدوری چون تو و اربابانت در انواع و اقسام سرویس های جاسوسی و همپالگی معروف به مزدوری میت و مشهوره همراهش ؛ یا من پیمان عارف به قول تو یک لاقبا؟!
۴- تا جایی که اطلاع دارم فایل های مستند مزدوری ات برای اقسام سرویس های جاسوسی خاورمیانه ای و غربی بیش از اینهاست و فایل منتشر شده توسط خبرنگار اسراییل تایمز اولین است اما آخرین نیست.
فایل های بعدی چهره ای واضح تر از تو و همپالگانت برای هموطنان ترسیم خواهد کرد.

پاسخ به جدیدترین هذیان یک روانِ بیمار + عکس