پاکستان ۷۰ مهاجر غیرقانونی را در نزدیک مرز ایران بازداشت کرد

پاکستان ۷۰ مهاجر غیرقانونی را در نزدیک مرز ایران بازداشت کرد
ایرنا نوشت: گارد ساحلی پاکستان اعلام کرد روز گذشته (سه شنبه) بیش از ۷۰ مهاجر غیرقانونی را که از طریق بندر گوادر (واقع در ۸۰ کیلومتری مرز ایران) قصد ورود غیرقانونی به ایران را داشته اند، بازداشت کرده است.

پاکستان ۷۰ مهاجر غیرقانونی را در نزدیک مرز ایران بازداشت کرد

ایرنا نوشت: گارد ساحلی پاکستان اعلام کرد روز گذشته (سه شنبه) بیش از ۷۰ مهاجر غیرقانونی را که از طریق بندر گوادر (واقع در ۸۰ کیلومتری مرز ایران) قصد ورود غیرقانونی به ایران را داشته اند، بازداشت کرده است.
پاکستان ۷۰ مهاجر غیرقانونی را در نزدیک مرز ایران بازداشت کرد

خرید بک لینک