پخش ۱۱۰ تن آسفالت در محوطه ترمینال شهرداری زنجان

پخش ۱۱۰ تن آسفالت در محوطه ترمینال شهرداری زنجان
مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری زنجان گفت: با آسفالت‌ریزی انجام شده سکوهای سوار مسافر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

پخش ۱۱۰ تن آسفالت در محوطه ترمینال شهرداری زنجان

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری زنجان گفت: با آسفالت‌ریزی انجام شده سکوهای سوار مسافر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
پخش ۱۱۰ تن آسفالت در محوطه ترمینال شهرداری زنجان

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید