پمپاژ املاک بانک‌ها به بازار

پمپاژ املاک بانک‌ها به بازار
دنیای اقتصاد نوشت: عملیات تصفیه شبکه بانکی از دارایی‌های مزاحم، با برگزاری دو مزایده سراسری برای فروش «املاک مازاد» آغاز شد.

پمپاژ املاک بانک‌ها به بازار

دنیای اقتصاد نوشت: عملیات تصفیه شبکه بانکی از دارایی‌های مزاحم، با برگزاری دو مزایده سراسری برای فروش «املاک مازاد» آغاز شد.
پمپاژ املاک بانک‌ها به بازار

دانلود رایگان اینستاگرام