پنج سفارش مهم رهبرانقلاب درباره راهیان‌نور

پنج سفارش مهم رهبرانقلاب درباره راهیان‌نور
رهبرانقلاب صبح امروز نکات مختلفی درباره دوران دفاع مقدس و راهیان‌نور بیان کردند از جمله اینکه به مسئولان امر دستور دادند که رعایت ایمنی عزیزانِ مسافر بایستی مورد توجّه باشد.

پنج سفارش مهم رهبرانقلاب درباره راهیان‌نور

رهبرانقلاب صبح امروز نکات مختلفی درباره دوران دفاع مقدس و راهیان‌نور بیان کردند از جمله اینکه به مسئولان امر دستور دادند که رعایت ایمنی عزیزانِ مسافر بایستی مورد توجّه باشد.
پنج سفارش مهم رهبرانقلاب درباره راهیان‌نور