پیروزی ترک گروژنی در حضور محمدی

پیروزی ترک گروژنی در حضور محمدی
تیم فوتبال ترک گروژنی با حضور لژیونر ایرانی‌اش در لیگ روسیه به پیروزی رسید.

پیروزی ترک گروژنی در حضور محمدی

تیم فوتبال ترک گروژنی با حضور لژیونر ایرانی‌اش در لیگ روسیه به پیروزی رسید.
پیروزی ترک گروژنی در حضور محمدی