پیروزی قاطع رئال مادرید مقابل پاری سن ژرمن در شب جشنواره گل لیورپول

پیروزی قاطع رئال مادرید مقابل پاری سن ژرمن در شب جشنواره گل لیورپول
رئال مادرید با دبل کریستیانو رونالدو توانست پیروزی مهمی را برابر پاری سن ژرمن به دست آورد و لیورپول در پورتو جشنواره گل به راه انداخت.

پیروزی قاطع رئال مادرید مقابل پاری سن ژرمن در شب جشنواره گل لیورپول

رئال مادرید با دبل کریستیانو رونالدو توانست پیروزی مهمی را برابر پاری سن ژرمن به دست آورد و لیورپول در پورتو جشنواره گل به راه انداخت.
پیروزی قاطع رئال مادرید مقابل پاری سن ژرمن در شب جشنواره گل لیورپول