کاریکاتور | خسرو معتضد جدید!

کاریکاتور | خسرو معتضد جدید!
شهاب جعفرنژاد در اینستاگرامش با انتشار کاریکاتور زیر نوشت: این روزها یا بهتر بگم این ” شب های” جناب آقای معتضد…

کاریکاتور | خسرو معتضد جدید!

شهاب جعفرنژاد در اینستاگرامش با انتشار کاریکاتور زیر نوشت: این روزها یا بهتر بگم این ” شب های” جناب آقای معتضد…
کاریکاتور | خسرو معتضد جدید!