کناره‌گیری حامد محقق از جشنواره شعر فجر

کناره‌گیری حامد محقق از جشنواره شعر فجر
پس از اعلام نامزدهای بخش کودک و نوجوان جشنواره شعر فجر، حامد محقق از حضور در مرحله نهایی این رویداد انصراف داد.

کناره‌گیری حامد محقق از جشنواره شعر فجر

پس از اعلام نامزدهای بخش کودک و نوجوان جشنواره شعر فجر، حامد محقق از حضور در مرحله نهایی این رویداد انصراف داد.
کناره‌گیری حامد محقق از جشنواره شعر فجر