گروکشی از مسافران ایرانی در هند

گروکشی از مسافران ایرانی در هند
ایسنا نوشت: سرگردانی و بلاتکلیفی تعدادی از مسافران ایرانی در “هند” سرانجام به لغو مجوز یک دفتر خدمات مسافرتی منجر شد.

گروکشی از مسافران ایرانی در هند

ایسنا نوشت: سرگردانی و بلاتکلیفی تعدادی از مسافران ایرانی در “هند” سرانجام به لغو مجوز یک دفتر خدمات مسافرتی منجر شد.
گروکشی از مسافران ایرانی در هند

خرید بک لینک